New Essay: van westers wereldbeeld naar Afrikaanse world sense

I wrote an essay on the oral tradition and listening as practice in African philosophy and Black music such as Jazz and Congolese Rumba for Wijsgerig Perspectief in the latest issue of Filosofie Magazine.

Lumumba in the Arts

My latest book review for de Nederlandse Boekengids about the book Lumumba in the Arts.

“Lumumba is bij sterven nog maar 35, zijn politieke carrière aanzienlijk jonger. Hij zal desondanks uitgroeien tot een symbool voor de Afrikaanse vrijheidsstrijd, en in veel gekoloniseerde landen komen te staan voor de strijd tegen het imperialisme. Hij zal ook uitgroeien tot een pan-Afrikaans icoon voor Black Liberation-bewegingen over de hele wereld. Het boek Lumumba in the Arts (2020), een grote bundeling essays en teksten samengesteld door filmwetenschapper Matthias de Groof, gaat over dit gedeelte van zijn nalatenschap. Het behandelt Lumumba niet zozeer als historische persoon, maar gaat over de manier waarop hij als icoon en symbool in verschillende kunstvormen wordt gerepresenteerd, en daarin steeds opnieuw wordt uitgevonden.”

Afrika zal zijn eigen toekomst schrijven: over Patrice Lumumba als icoon